MENU

Chính sách Bảo mật

Chính sách Bảo mật

Đang cập nhật

重点关注
膜

大多数观看
MPET材料
26/03/2018
MPET膜是涂覆在PET基材上的塑料膜,其改善了PET膜的机械...
在打印
14/03/2018
铜墨油墨包括油墨组分:着色剂,粘合剂,添加剂,溶剂...
PET薄膜材料
26/03/2018
PET薄膜具有以下特点: – 在。 厚 …  
LDPE材料
26/03/2018
LDPE是低密度聚乙烯树脂的缩写。...
MCPP材料
26/03/2018
– MCPP光,透明,MPET / P …